PRIVACYBELEID VAN KAMPHUISEN SIROOPWAFELBAKKERIJ BV

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die KAMPHUISEN SIROOPWAFELBAKKERIJ BV (hierna: “Siroopwafelfabriek”) verwerkt.

1. De organisatie Siroopwafelfabriek

Indien je een bestelling plaatst bij de Siroopwafelfabriek, solliciteert of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.
Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door de Siroopwafelfabriek neem dan gerust contact op met ons kantoor via info@siroopwafelfabriek.nl
Kamphuisen Siroopwafelbakkerij BV – Coenecoop 340 – 2741PM – Waddinxveen – tel. 0182-639987

2. Welke gegevens verwerkt de Siroopwafelfabriek en voor welk doel

2.1 Bij gebruik van het contactformulier en het plaatsen van een bestelling kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens (factuuradres en/of afleveradres)
c) telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

En in geval van sollicitatie vragen we naar de volgende persoonsgegevens:

f) geboortedatum
g) gewenste functie
h) werkervaring
i) opleiding
j) curriculum vitea

2.2 De Siroopwafelfabriek verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Naam, adres en telefoonnummer(s) wordt gebruikt bij verwerking van bestelling in de wafelshop, contact over deze bestelling en levering;
b) Naam en e-mailadres wordt gebruikt als de bezoeker het contactformulier op de website gebruikt;
c) Naam en e-mailadres wordt gebruikt voor bestellingen van tickets voor een bezoek aan de Siroopwafelfabriek, contact over deze bestelling en levering van de tickets;
d) Naam en e-mailadres wordt gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven n.a.v. een bezoek aan de Siroopwafelfabriek. De ontvanger kan zich te allen tijde uitschrijven uit dit e-mailbestand. 

e) E-mailadres wordt gebruikt voor remarketing acties op Facebook
f) Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mail adres, geboortedatum, gewenste functie, werkervaring en opleiding wordt gebruikt in de sollicitatieprocedure.

3. Bewaartermijnen

De Siroopwafelfabriek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende twee jaar. Direct na afloop van deze bewaartermijn zullen wij de persoonsgegevens vernietigen.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Siroopwafelfabriek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Je bezoek aan de website van de Siroopwafelfabriek wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van de Siroopwafelfabriek privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

5. Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen. Voor de verstrekking van online tickets werkt de Siroopwafelfabriek met Ticketcounter. Met Ticketcounter is een verwerkersovereenkomst afgesloten over de waarborging van de persoonlijke gegevens van klanten van de Siroopwafelfabriek.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 

6. Inzagerecht, verwijdering en klachten

6.1 Je kunt via info@siroopwafelfabriek.nl een verzoek indienen om je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Siroopwafelfabriek zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Siroopwafelfabriek je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
6.2 Je hebt het recht om een klacht in te dienen als de Siroopwafelfabriek niet binnen bovenstaande termijn reageert op het verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens.
6.2 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), als je vindt dat de Siroopwafelfabriek niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
6.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@siroopwafelfabriek.nl.

7. Cookies

De organisatie maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De organisatie gebruikt enkel functionele cookies voor de optimale werking van de ticketshop en de webshop.

8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.