HUISREGLEMENT KAMPHUISEN SIROOPWAFELFABRIEK

VEILIGHEID

In verband met de veiligheids- en hygiëneregels is het niet mogelijk dat bezoekers persoonlijk meedoen aan de productie van de Kamphuisen Siroopwafel.

Bezoekers kunnen de productie van dichtbij zien, maar dienen te allen tijde achter het hek bij de oven te blijven.

ACTIVITEITEN

Tijdens openingstijden van de Siroopwafelfabriek worden Kamphuisen Siroopwafels gebakken. Er wordt een voorbehoud gemaakt voor storingen aan de lijn. Deze kunnen voorkomen en in enkele gevallen niet snel worden opgelost. Een storing aan de productielijn geeft geen recht op restitutie van gekochte tickets.

Binnen de fabriek kunnen bezoekers kiezen uit twee routes: een kijkroute en een actieve route

De kijkroute is met name geschikt voor personen die minder valide zijn, kinderen in kinderwagens en personen in een handrolstoel.

De actieve route door de fabriek bevat enkele onderdelen waar bezoekers actief aan kunnen deelnemen, waaronder het lopen in een rad en een afdaling via de glijbaan.

Deelname is voor eigen risico.

ROLSTOEL EN MINDER VALIDEN

De Siroopwafelfabriek is toegankelijk voor minder validen en personen in een handrolstoel.

Zij kunnen gebruik maken van de kijk-route.

Ivm een drempel (hoogte stoeprand) en een kleine draaicirkel is deze route niet toegankelijk voor personen in een elektrische rolstoel.

Er is in de Siroopwafelfabriek geen speciaal aangepast invalide toilet.

Wel is er een ruim toilet achter in de fabriek met brede deur en zonder drempel.

LEEFTIJD BEZOEKERS

De Kamphuisen Siroopwafelfabriek is toegankelijk voor bezoekers van alle leeftijden.

Jonge kinderen kunnen deelnemen aan de actieve route onder verantwoordelijkheid van hun ouders of begeleiders.

Het is niet toegestaan dat kinderen onder de 14 jaar zonder begeleiding van een volwassene de Siroopwafelfabriek bezoeken.

Ouders of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen te begeleiden kinderen.

Ten alle tijden dienen bezoekers zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers.

GROEPEN

Het is mogelijk om in groepsverband de Kamphuisen Siroopwafelfabriek te bezoeken.

Voor groepen vanaf 15 personen gelden speciale groepstarieven.

In verband met de beperkte ruimte kunnen er maximaal 25 personen tegelijk naar binnen.

Is uw groep groter, dan wordt de groep gesplitst en kan de tweede (en volgende) groep 20 minuten later naar binnen.

Aan het eind van de rondleiding komt uw groep weer bij elkaar op het Siroopwafelterras.

Groepen dienen vooraf hun rondleiding te reserveren via info@siroopwafelfabriek.nl  of telefonisch +31 (0)182-63 99 87.

Speciale wensen zoals een borrel dienen vooraf aangevraagd en gereserveerd te worden.

EHBO/BHV

Kamphuisen Siroopwafelfabriek beschikt over gediplomeerde  bedrijfshulpverleners.           

Mocht er zich een ongeval of calamiteit voordoen, dan dient de bezoeker zich altijd
te houden aan de aanwijzingen die door de betreffende medewerker(s) worden gegeven. Wanneer de bezoeker zelf een ongeval dan wel calamiteit waarneemt, dient de bezoeker dit direct te melden bij een van de medewerkers.

AANSPRAKELIJKHEID

Indien de bezoeker zelf ongewild schade heeft veroorzaakt, dan dient de bezoeker dat uiteraard te melden voor het verlaten van de Siroopwafelfabriek. Kamphuisen Siroopwafelfabriek accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook door een bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van een van haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Mocht de bezoeker zelf schade hebben geleden tijdens het bezoek aan de Siroopwafelfabriek, dan verzoeken wij dat ook voor het verlaten van de Siroopwafelfabriek aan ons te melden. Kamphuisen Siroopwafelfabriek is niet meer aansprakelijk voor schade indien de melding plaatsvindt na het verlaten van de fabriek.

ROOKBELEID

Roken is in onze Kamphuisen siroopwafelwinkel, fabriek en het terras niet toegestaan.

IN BEWARING GEGEVEN EIGENDOMMEN

Het is mogelijk om tijdens het bezoek aan de Kamphuisen Siroopwafelfabriek uw jas of (rug)tas in bewaring te geven.

Kamphuisen Siroopwafelfabriek en haar medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoek raken van uw kledingstuk/tas of eventueel in het kledingstuk/tas aanwezige voorwerpen.

GELEIDEHOND/HULPHOND

In verband met de productie van  levensmiddelen zijn honden in de Kamphuisen Siroopwafelfabriek niet toegestaan.

BEELD- EN/OF GELUIDSOPNAMEN

Het is toegestaan om in de Kamphuisen Siroopwafelfabriek foto en/of video opnamen te maken voor privégebruik.

Het is niet toegestaan deze opnamen te maken voor commerciële doeleinden en/of verspreiding via diverse (digitale) kanalen, tenzij hier schriftelijke toestemming voor gegeven is door de Kamphuisen Siroopwafelfabriek, afdeling marketing en communicatie.

Pers/vloggers/bloggers dienen zich vooraf aan te melden via de afdeling marketing en communicatie.

OVERIG

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, is uitsluitend de directie van Kamphuisen Siroopwafelfabriek BV bevoegd om te beslissen en te handelen.